top of page

שירותי אחזקה ותיקוני שבר

אריתוך מתמחה באחזקת מפעלים , תיקוני שבר וטיפולים שנתיים למכונות , קווי ייצור, צנרת תהליכית ומיכלים במפעלים לכל תחומי התעשייה - מזון, פרמצבטיקה, מתכת, פלסטיקה ומיקרואלקטרוניקה

מערכת האחזקה הנכונה ביותר היא שילוב יעיל של אחזקה מונעת עם אחזקת שבר, לעיתים יש צורך
במעקב שוטף ויומי, ולעיתים לבדיקות שנתיות או דו שנתיות. בכל אחד מהמקרים אנשי המקצוע
של חברת אריתוך ידאגו לסקור את האתר ולטפל באופן מיידי בתקלות דחופות.

פעילות אחזקת מפעלים ושירותי אחזקת שבר של חברת אריתוך כוללים:
• תיקון והחלפת צנרת תהליכית (גזים, קיטור, אוויר, גז טבעי)
• תיקוני דליפות במכלי לחץ ודוודים באתרי הלקוחות
• העברת מפעלים
• העתקת קווי ייצור
• תחזוקה מונעת


כמו כן חברת אריתוך אחראית ונונת מענה לטיפול בקריאות שבר (תקלות)
• אריתוך מתחייבת להעמיד לרשות הלקוחות מוקד דיווח על תקלות מאויש 24 שעות ביממה.
• ניתן לדווח על תקלות גם באמצעות אתר האינטרנט או באמצעות פנייה בדוא"ל.
• אריתוך מתחייבת להתחיל לטפל בקריאות שבר תוך 12-6 שעות.

bottom of page